Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Store Without a Home met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Store Without a Home verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Storewithoutahome.nl worden aangeboden.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Store Without a Home behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Store Without a Home aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, en van onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Store Without a Home opgenomen informatie en tarieven.

De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Store Without a Home, (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.

Hoewel Store Without a Home alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Store Without a Home niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.